Neljä tapaa saada koulutusideoita eli miten koulutuksia suunnitellaan?

Kesäyliopistossa suunnitellaan vuosittain 200 – 250 uutta koulutusta. Suurin osa näistä koulutuksista on joka vuosi aivan uusia. Mistä kesäyliopiston koulutusideat oikein saadaan?

1. Yhteistyökumppaneilta

Kesäyliopisto suunnittelelee koulutuksia yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Kesäyliopisto kokoaa erilaisia työryhmiä ideoimaan tai suunnittelemaan tiettyä koulutusta tai seminaaria. Yhteistyössä on voimaa ja koulutustarjonta on aina ajankohtaista, kun olemme suunnitelleet ja ideoineet sen yhdessä tulevien opiskelijoiden kanssa.

2. Opiskelijatoiveet

Myös yksittäiset henkilöt esittävät kesäyliopistolle toiveita ja nämä toiveet pyritään ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Kesäyliopiston kotisivulla http://www.kesyli.net on ehdota koulutusta -toiminto, jolla voi lähettää koulutustoiveen tai vinkin mainiosta kouluttajasta.

3. Koulutuspalautteista

Jokaisessa kesäyliopiston koulutuksessa kysytään palautetta koulutuksen osallistujilta. Samassa yhteydessä voi myös esittää koulutustoiveita tulevista koulutuksista. Usein koulutuksen aikana osallitujille herääkin lisätoiveita uusista kiinnostavista teemoista.

4. Ajankohtaiset asiat eli mitä koulutusuunnittelijan päässä liikkuu?

Kesäyliopiston suunnittelijat kokoavat jatkuvasti ideoita ajakohtaisista asioista. Seuraamme esimerkiksi valtakunnallisia muutoksia kuten esimerkiksi lakimuutokset sekä alueellista ja paikallista kehittämistyötä.

Mari Smolander, rehtori

Kesäyliopisto suunnittelee, kouluttaa ja nyt myös bloggaa

Olemme jo jonkin aikaa kesäyliopiston toimistoilla pohtineet, miten toisimme esille kesäyliopiston toimintaa ja koulutustarjontaa myös sellaisille ihmisille, jotka eivät vielä tunne toimintaamme kovin hyvin. Joskus kesäyliopistoa pidetään juhlallisena ja arvokkaana, koska nimessämme on sana yliopisto. Nimenä kesäyliopisto on noin 100 vuotta vanhaa perua ajoilta, jolloin ensimmäset kesäyliopistot perustettiin opettajien jatkokoulutusmahdollisuudeksi, yliopistojen kesälukukaudeksi. Nykyisin kaikki Suomen kaksikymmentä kesäyliopistoa toimivat ympäri vuoden. Täällä kesäyliopiston toimistolla pidämme kyllä mielellämme kiinni vanhasta nimestämme. Yliopisto-sanan katsomme viittaavaan siihen, että tarjoamamme koulutus on aina tieteelliseen tietoon perustuvaa. Kesä-sanaan taas liitämme kasvuun ja uuden oppimiseen ja uusien asioiden aloittamiseen liittyviä mielikuvia. Mielellämme puhumme myös oppimisen ilosta ja sloganimme onkin “oppimisen iloa ympäri vuoden”.

Tämän blogin tarkoituksena on kertoa kesäyliopiston toiminnasta uusista näkökulmista. Kotisivuillamme http://www.kesyli.net ovat esillä valmiit koulutukset odottamassa ilmoittautumisia. Tässä blogissa  puolestaankerrotaan koulutusten suunnittelusta, esitellään kouluttajia ja kouluttajien ajatuksia sekä opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden pohdintaa ja kommentteja.

Mari Smolander, rehtori