Henkilöstöjohtaja Päivi Savilampi: Dieselillä käyvätkin oppimisen imuun

Lappeenrannan kaupungin henkilöstöjohtaja Päivi Savilampi on paljon haltija. Kaupunki on maakunnan suurimpia työnantajia 2 200 ihmisen henkilöstöllään ja Savilampi on johtajana vastuussa henkilöstön kehittämisestä ja kaikille yhteisesti toteutettavista koulutuksista.

Päivi Savilampi Kimpisen koulullaHeti kättelyssä Päivi Savilammella on mukavuutta rakastaville huonoja uutisia:

– Ei ole enää helppoja töitä ja osaamisen puutteet ovat aikaisempaa näkyvämpiä. Joskus taannoin sellainenkin, jolta ei oikein syntynyt lastuja lattialle, saattoi mennä joukon jatkona, mutta nyt alisuoriutuminen on ongelma.

Osaamisen epätasainen jakautuminen ja polarisoituminen on henkilöstöjohtajan mielestä työyhteisöissä tavallista ja myös entistä pulmallisempaa. Koulutukseen hakeutuvat osaamistaan kehittämään monta kertaa juuri ne, jotka jo osaavat. Nämä osaajatkin usein haluavat oppia juuri sellaista, missä ovat jo valmiiksi hyviä.

– Mutta millä saataisiin ne dieselillä käyvätkin kehittämään tietojaan ja taitojaan? Miten saadaan organisaatiossa laajasti kaikki oppimisen imuun ja jatkuvaan uudistumiseen? Miten opitaan oppimaan? Nämä ovat menestyvässä kaupunkiorganisaatiossa onnistumisen avainkysymykset, Päivi Savilampi korostaa.

Osaamisen ylläpitäminen ja uudistuminen ovat johtamisen haaste myös ja ennen kaikkea esimiehille. Pitäisi pystyä perustelemaan kaikille organisaatiossa, miksi jotkut uudistukset ovat tarpeellisia ja hyödyllisiä. Jokaisen pitäisi voida tunnistaa ne isommat tavoitteet, joiden vuoksi uudistetaan. Joskus yksittäinen ihminen katsoo maailmaa vain oman tehtävänsä näkökulmasta ja asiat tuntuvat silloin hankalilta. Savilampi kertoo, että esimerkiksi tietojärjestelmäuudistuksissa ja niiden käyttöönotossa uudistumisen kitka on tavallista.

Henkilöstöjohtaja kehuu maakunnan omaa kesäyliopistoa Lappeenrannan kaupungin kehittävänä kumppanina. Kesäyliopistossa parasta on ketteryys ja joustavuus toiminnassa ja koulutusten toteuttamisessa. Kesäyliopiston kanssa on mahdollista räätälöidä juuri sellainen koulutus, mitä halutaan.

– Ehdottomana etuna on laaja yliopistoyhteistyö, koska kesäyliopisto tuo meille tälle alueelle tarjolle sellaista muiden maakuntien yliopistotasoista akateemista koulutusta, jota oman alueemme yliopiston koulutustarjonnassa ei ole saatavissa. Monelle kouluttautujalle on tärkeää se, että voi mennä syvemmälle ja myös suorittaa arvosanoja yliopistossa, Päivi Savilampi sanoo.

Päivi Savilampi haastaa myös kesäyliopistoa kehittämään pedagogiikkaansa ja sitä kautta koulutuksen vaikuttavuutta. Oikeita henkilöitä pitää saada juuri oikeisiin koulutuksiin, mutta se ei pelkästään riitä. Koulutuksen antama osaaminen pitää viedä myös oikeasti arkeen niin, että sitä voidaan hyödyntää toiminnassa. Koulutuksen jälkeen tiedetään, miten pitäisi tehdä, mutta käytäntöön vieminen on yllättävän vaikeaa.

– Kesäyliopiston pitäisi pystyä tarjoamaan koulutusta, jossa pedagogisilla ratkaisuilla voidaan tukea koulutuksen tuottamaa lisäarvoa ihmiselle itselleen ja työnantajalle. Koulutus ei saisi jäädä pelkäksi päiväkahvitteluksi, vaikka asiantuntijoiden keskinäinen verkostoituminen on tärkeää ja arvokasta sinänsä. On monenlaisia malleja kouluttautumiseen. Mikä sopii yhdelle, ei välttämättä sovellu toiselle, Päivi Savilampi sanoo.

Henkilöstöjohtajan toivelistalla on työelämätaitoihin liittyvien koulutusten toteuttaminen ja hän toivoo kesäyliopistolta siihen asiantuntemusta. Pitäisi olla taitoa ja osaamista muun muassa siihen, miten tehtävät kannattaa organisoida. Asiat muuttuvat hankaliksi, jos kaikki tehtävät tehdään samalla tarkkuudella ja paneutumisella eikä ole kykyä erottaa olennaisia ja tärkeitä asioita sellaisista, jotka hoituvat vähemmälläkin.

Voiko oikeaan oppimaan oppimisen ja uudistumisen asenteeseen kouluttaa? Päivi Savilampi sanoo, että juuri sitä tarvitaan. Esimiehillä pitää olla valmiutta tempaista tiiminsä oppimisen ja uudistumisen imuun.

– Jokaisessa työyhteisössä on pelattava niillä korteilla, mitä on saatu. Menestys syntyy siitä, miten tässä onnistutaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s