Poliisi varoittaa opiskelun positiivisesta riskistä: Opiskelu voi aiheuttaa uralla ja elämässä etenemistä

Vanhempi konstaapeli Harri Horttanainen hymyilee kesäyliopiston pihalla Imatran Tietäjäntalolla tyytyväisenä. Hän tunnustaa auliisti olevansa ikuisen opiskelijan perikuva ja kunnianhimoisesti uuden oppimiselle avoin.

Vanhempi konstaapeli Harri HorttanainenHyviä tuloksia opinnoista on jo näyttää. Horttanainen suoritti kuudenkymmenen opintopisteen yleiset oikeusjärjestysopinnot kesäyliopistossa pari vuotta sitten. Ne avasivat väylän opiskelemaan kokonaista hallintotieteen kandidaatin sekä maisterin tutkintoa Itä-Suomen yliopistossa.

Kaikkia elämässä uutta etsiviä ja eteenpäin pyrkiviä kannustan rohkeuteen. Jos yhtään opinnot ja elämässä eteneminen kutkuttaa, niin kannattaa mennä juttusille kesäyliopiston väen kanssa. Yliopisto-opintoihin hakeutumista luullaan yleensä vaikeammaksi kuin mitä se onkaan. Kesäyliopisto Imatralla madaltaa kynnystä huomattavasti, tänä syksynä kandidaatintyöhön valmistautuva Horttanainen korostaa.

Korkeakoulujen opintomahdollisuuksista on verkossa loputtomasti tietoa tarjolla. Samoin virtuaalikursseja löytyy hakemalla vaikka millä mitalla. Horttanaiselle ne eivät olleet opintoja aloittaessa vaihtoehto.

Netti on suoranainen viidakko, jossa helposti eksyy ja itselle oikeiden opintojen löytäminen helposti tyssää. Kesäyliopistolla on ihmisen kasvot. Kesäyliopisto on avoin ja kannustava ja mahdollisuudet ovat monipuoliset. Tutor-toiminta ansaitsee ison kiitoksen. Hienoa on myös se, että opinnoissa eteneminen on mahdollista omaan yksilölliseen tahtiin. Jokainen itse toimi opinnoissaan omana promoottorina.

Erityisesti mahdollisuus osallistua joillekin opinnoissa pakollisille luennoille on helppoa, kun kesäyliopisto on nurkan takana ja järjestää luentojen etäosallistumisen. Se säästää sekä aikaa että rahaa, kun ei tarvitse matkustaa tiedon perässä.

Sellainen lisätoive Harri Horttanaisella on kotiyliopistolleen, että kandidaattitutkintoon sisältyviä ruotsin ja englannin opintojen suoritusmahdollisuuksia järjestettäisiin kesäyliopiston kautta. Kielissä on paljon läsnäolovelvoitetta ja opinnot voisi suorittaa joustavammin omalla paikkakunnalla.

Opinnot voivat kääntää elämästä uuden sivun

Kotikulmilla yliopisto-opintoja aloitellessa on mahdollisuus testata motivaatiotaan. Siinä näkee, riittääkö into pidemmälle ja onko tutkinnon suorittaminen omalle kohdalle ja omaan elämäntilanteeseen sopiva vaihtoehto ollenkaan. Kesäyliopistossa voi vähän kuin kastaa varpaat veteen ennen kuin lähtee uimaan.

Harri Horttanainen kesäyliopiston pihalla ImatrallaVuorotyön ja perheen arjen sovittaminen samanaikaiseen opiskeluun vaatii joskus jonglöörin taitoja. Harri Horttanaiselle antavat motivaatiota ne uudet näköalat ja mahdollisuudet, joita opinnot parhaimmillaan tarjoavat. Sillä tavoin ei ainoastaan pysy yhteiskunnan kehityksessä mukana, vaan voi olla myös itse muuttamassa ja luomassa tulevaisuutta.

Kun nyt syksyllä kesäyliopistossa alkavat taas Itä-Suomen yliopiston yleiset oikeusjärjestysopinnot, niin sellainen pieni riskihän siinä opintoihin hakeutuvalla on, että se voi aiheuttaa uralla ja elämässä etenemistä, kun vaihtoehtoja tulee lisää, Harri Horttanainen nauraa.

Poliisin työ on nykypäivänä vaatimustasoltaan korkea ja vaatimukset koko ajan kasvavat. Työssä tarvitaan monipuolista osaamista ja tietojen päivittämistä. Lisäksi työurat ovat niin pitkiä, että jokaisella on käytännössä mahdollisuus hankkia kaksi tai kolmekin ammattia elämänsä aikana. Opinnot ja niiden antama uusi osaaminen voivat kääntää uuden sivun ja antaa mahdollisuuden tehtävien tai jopa kokonaisen työuran vaihtamiseen.

YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT ALKAVAT TAAS SYYSKUUSSA
ETELÄ-KARJALAN KESÄYLIOPISTOSSA 
Katso tarkemmin kesäyliopiston kotisivulta

Advertisements