Poliisi varoittaa opiskelun positiivisesta riskistä: Opiskelu voi aiheuttaa uralla ja elämässä etenemistä

Vanhempi konstaapeli Harri Horttanainen hymyilee kesäyliopiston pihalla Imatran Tietäjäntalolla tyytyväisenä. Hän tunnustaa auliisti olevansa ikuisen opiskelijan perikuva ja kunnianhimoisesti uuden oppimiselle avoin.

Vanhempi konstaapeli Harri HorttanainenHyviä tuloksia opinnoista on jo näyttää. Horttanainen suoritti kuudenkymmenen opintopisteen yleiset oikeusjärjestysopinnot kesäyliopistossa pari vuotta sitten. Ne avasivat väylän opiskelemaan kokonaista hallintotieteen kandidaatin sekä maisterin tutkintoa Itä-Suomen yliopistossa.

Kaikkia elämässä uutta etsiviä ja eteenpäin pyrkiviä kannustan rohkeuteen. Jos yhtään opinnot ja elämässä eteneminen kutkuttaa, niin kannattaa mennä juttusille kesäyliopiston väen kanssa. Yliopisto-opintoihin hakeutumista luullaan yleensä vaikeammaksi kuin mitä se onkaan. Kesäyliopisto Imatralla madaltaa kynnystä huomattavasti, tänä syksynä kandidaatintyöhön valmistautuva Horttanainen korostaa.

Korkeakoulujen opintomahdollisuuksista on verkossa loputtomasti tietoa tarjolla. Samoin virtuaalikursseja löytyy hakemalla vaikka millä mitalla. Horttanaiselle ne eivät olleet opintoja aloittaessa vaihtoehto.

Netti on suoranainen viidakko, jossa helposti eksyy ja itselle oikeiden opintojen löytäminen helposti tyssää. Kesäyliopistolla on ihmisen kasvot. Kesäyliopisto on avoin ja kannustava ja mahdollisuudet ovat monipuoliset. Tutor-toiminta ansaitsee ison kiitoksen. Hienoa on myös se, että opinnoissa eteneminen on mahdollista omaan yksilölliseen tahtiin. Jokainen itse toimi opinnoissaan omana promoottorina.

Erityisesti mahdollisuus osallistua joillekin opinnoissa pakollisille luennoille on helppoa, kun kesäyliopisto on nurkan takana ja järjestää luentojen etäosallistumisen. Se säästää sekä aikaa että rahaa, kun ei tarvitse matkustaa tiedon perässä.

Sellainen lisätoive Harri Horttanaisella on kotiyliopistolleen, että kandidaattitutkintoon sisältyviä ruotsin ja englannin opintojen suoritusmahdollisuuksia järjestettäisiin kesäyliopiston kautta. Kielissä on paljon läsnäolovelvoitetta ja opinnot voisi suorittaa joustavammin omalla paikkakunnalla.

Opinnot voivat kääntää elämästä uuden sivun

Kotikulmilla yliopisto-opintoja aloitellessa on mahdollisuus testata motivaatiotaan. Siinä näkee, riittääkö into pidemmälle ja onko tutkinnon suorittaminen omalle kohdalle ja omaan elämäntilanteeseen sopiva vaihtoehto ollenkaan. Kesäyliopistossa voi vähän kuin kastaa varpaat veteen ennen kuin lähtee uimaan.

Harri Horttanainen kesäyliopiston pihalla ImatrallaVuorotyön ja perheen arjen sovittaminen samanaikaiseen opiskeluun vaatii joskus jonglöörin taitoja. Harri Horttanaiselle antavat motivaatiota ne uudet näköalat ja mahdollisuudet, joita opinnot parhaimmillaan tarjoavat. Sillä tavoin ei ainoastaan pysy yhteiskunnan kehityksessä mukana, vaan voi olla myös itse muuttamassa ja luomassa tulevaisuutta.

Kun nyt syksyllä kesäyliopistossa alkavat taas Itä-Suomen yliopiston yleiset oikeusjärjestysopinnot, niin sellainen pieni riskihän siinä opintoihin hakeutuvalla on, että se voi aiheuttaa uralla ja elämässä etenemistä, kun vaihtoehtoja tulee lisää, Harri Horttanainen nauraa.

Poliisin työ on nykypäivänä vaatimustasoltaan korkea ja vaatimukset koko ajan kasvavat. Työssä tarvitaan monipuolista osaamista ja tietojen päivittämistä. Lisäksi työurat ovat niin pitkiä, että jokaisella on käytännössä mahdollisuus hankkia kaksi tai kolmekin ammattia elämänsä aikana. Opinnot ja niiden antama uusi osaaminen voivat kääntää uuden sivun ja antaa mahdollisuuden tehtävien tai jopa kokonaisen työuran vaihtamiseen.

YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT ALKAVAT TAAS SYYSKUUSSA
ETELÄ-KARJALAN KESÄYLIOPISTOSSA 
Katso tarkemmin kesäyliopiston kotisivulta

Advertisements

Kesäyliopistotuutor Minna kutsuu oppimistaitojen kurssille

Hei avoimen yliopiston opiskelija,

Olen Minna ja sinun opintojesi ohjaaja Kesäyliopistolla Lappeenrannassa ja Imatralla. Toimin oppimisen ohjaajana kaikille Kesäyliopiston avoimen yliopiston opiskelijoille opiskeltavasta aineesta riippumatta. Lisäksi olen ryhmänohjaajana kasvatustieteen perusopinnoissa sekä tuutorina työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnoissa.

Tule mukaan oppimistaitojen kurssille!
Toivoisin tapaavani sinut etenkin, jos
– aloitat ensimmäistä kertaa yliopisto-opintoja ja pohdit, miten avoimen yliopiston opintoja opiskellaan,
– edellisistä opinnoistasi on aikaa ja tarvitset päivitystä opiskelutaitoihin,
– haluat vinkkejä, tukea ja ohjausta opintoihisi ja/tai
– mietit jatko-opintoja avoimen yliopiston opintojen jälkeen.

Avoimen yliopiston opintojen opiskelu soveltuu kaikille eikä perusopintojen opiskeluun vaadita aiempia opintoja tai muuta koulutustaustaa. Osallistujien ikähaarukka on nuorista aikuisista eläkeläisiin. Opiskelumotiivit ja tavoitteet vaihtelevat paljon. Joku syventää osaamistaan omalla alalla, toinen hankkii lisäpätevyyttä, kolmas etsii ponnahduslautaa uuteen ammattiin ja yliopisto-opintoihin, neljäs opiskelee avoimessa opintoja osaksi tutkintoa, viides opiskelee omaksi ilokseen.

Kaikki aikuisopiskelu ja siten myös avoimen yliopiston opintojen opiskelu vaatii rohkeutta tarttua uuteen ja astua oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Avoimutta uudelle ja kykyä oppia pois vanhoista ajatusmalleista kuten esimerkiksi, että en ole opiskelijatyyppiä tai en osaa kirjoittaa tietokoneella tehtäviä. Sitkeyttä, pitkää pinnaa, priorisointia ja päättäväisyyttä. Halua selvittää oppimiseen liittyviä asioita itse sekä myös kuunnella ammattilaisten ohjeita ja neuvoja. Stereotyyppisesti ajatellaan, että aikuinen oppija on itseohjautuva ja omatoiminen yksin opintojaan puurtava. Toki nämä ovat ominaisuuksia, joita monessa aikuisopiskelijassa on sisäänrakennettuna. Mikäli on vastikään tehnyt muita opintoja, itseohjautuvuus ja omatoimisuus ovat varmasti aika pinnalla.

Entäpä sitten, jos edellisistä opinnoista onkin jo vierähtänyt jo aikaa? Tai edellisiä opintoja on hyvin vähän tai ne ovat suppeita verrattuna nyt aloitettaviin opintoihin? Entä sitten, jos motivaatiota opintoihin riittäisi, mutta oppiminen ei sittenkään suju? Oppimisympäristöt ovat muuttuneet todella paljon matkan varrella, opiskeluvälineet ovat muuttuneet, oppimiskäsitys on muuttunut. Myös oppijan pitää muuttua, vanhoilla tavoilla ja työkaluilla ei välttämättä pääse kovin pitkälle. Aikuinenkin oppija tarvitsee siis tukea ja ohjausta opiskelunsa aikana. Joskus voi olla kyse myös oppimisvaikeuksista – joko niistä on oppijalla itsellään jo tieto tai aavistus tai sitten oppimisvaikeus on ollut ”sivussa” tutuissa ympyröissä ja rutiineissa ja uuden edessä putkahtaa näkyville. Asia kannattaa selvittää erityisopetuksen asiantuntijan kanssa, jolloin oppija saa myös ratkaisuja tai konkreettisia apuvälineitä oppimisen tueksi. Diagnosoitu oppimisvaikeuskaan ei ole uuden oppimisen ja opiskelun este. Kysy rohkeasti lisää, kerron mielelläni!

Opiskelutaitoja voi oppia kuka tahansa ja niissä voi kehittyä. Tule mukaan Kesäyliopiston oppimistaitojen kurssin tapahtumiin kuulemaan lisää ja keskustelemaan opintoihin liittyvistä aiheista! Kesäyliopiston oppimisen ohjaajana tarjoan opinto-ohjausta avoimen yliopiston opintoihin kaikille opiskelijoille iästä, taustasta ja opiskelukokemuksesta riippumatta. Jos opintosi ovat Kesäyliopiston kautta, sisältyy tämä oppimistaitojen kurssi maksamasi opintokokonaisuuden tai opintojakson hintaan. Voit osallistua mihin tahansa iltaan joko Imatralla tai Lappeenrannassa riippumatta siitä, mitä avoimen yliopiston opintoja ja millä paikkakunnalla opiskelet. Voit osallistua kaikkiin tai vaikka vain yhteen iltaan. Jos opiskelet muualla kuin Kesäyliopistolla avoimen yliopiston opintoja, olet myös tervetullut oppimaan opiskelutaitoja kanssamme. Tällöin osallistuminen on maksullista.

Oppimistaitojen kurssilla käydään konkreettisia asioita opiskelutekniikkaan, omien opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittämiseen, opiskelun haasteista selviytymiseen ja jatko-opiskeluun liittyen. Saat tietoa, neuvoja ja tukea moneen asiaan, joka helpottaa opiskeluasi etenkin alussa, mutta myös jatkossa: tutustumme opiskelussa tarvittaviin järjestelmiin ja kirjastojen palveluihin, miten juuri minä opin, erilaisiin kirjallisiin tehtäviin ja akateemisen tekstin tuottamiseen lähdeviitteineen ja tekstinkäsittelyn kommervenkkeineen sekä tenttiin lukemiseen ja tenttimiseen.

Sinulla on tilaisuus tulla tapaamaan minua ja muita opiskelijoita sekä kysymään neuvoja opiskeluun liittyen myös kuukausittain verkko-ohjaukseen.

Oppimistaitojen kurssin esite 2017-2018

Oppimistaitojen kurssin aikataulut syksy 2017

Ilmoittaudu oppimistaitojen kurssille tai verkko-ohjaukseen AINA etukäteen sähköpostilla kesyli.tutor@gmail.com. Nämä tapahtumat järjestetään vain silloin, kun on ennakkoilmoittautumisia.

Terveisin,
Minna Miikki
oppimisen ohjaaja, kesäyliopistotuutori
KM, opinto-ohjaaja, opettaja
kesyli.tutor@gmail.com

 

Avoimia yliopisto-opintoja Etelä-Karjalassa! Tule kesäyliopistoon!

Etelä-Karjalan kesäyliopiston avoin yliopisto-opetus tarjoaa eri yliopistojen tutkintovaatimusten mukaista, korkealaatuista ja tutkimukseen perustuvaa opetusta kaikille halukkaille. Opinnot voi sovittaa monenlaisiin elämäntilanteisiin, sillä tarjolla on useita eri opetusmuotoja luennoista verkko-opetukseen.
Kesäyliopisto tarjoaa Lappeenrannassa ja Imatralla mm. humanistisen, kasvatustieteellisen ja terveystieteellisen alan avoimia yliopisto-opintoja. Syksyllä 2015 on tarjolla 37 erilaista opintokokonaisuutta.

Katso kesäyliopiston koko tarjonta kesäyliopiston kotisivulta http://www.kesyli.net

MITÄ ON KESÄYLIOPISTON TARJOAMA AVOIN YLIOPISTO-OPETUS?
– eri yliopistojen opintovaatimusten mukaista opetusta tuotettuna omalle paikkakunnalle
– opetus on avointa kaikille
– ikärajoja tai pääsykokeita ei ole
– opinnot sopivat myös ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi
– suoritetut opinnot voi liittää osaksi mahdollista yliopistotutkintoa
– vaatimustaso opetuksessa ja sisällöissä sama kuin yliopistoissa
– mahdollisuus tutustua uusimpaan tutkimustietoon
– väyläopintoja hyödyntäen mahdollisuus päästä yliopisto-opiskelijaksi ilman pääsykoetta

USEIN KYSYTTYÄ
Voinko suorittaa yliopisto-opintoja omalla paikkakunnallani?
Kyllä, kesäyliopisto tuo Etelä-Karjalaan 37 erilaista opintokokonaisuutta.
Täytyykö minulla olla ylioppilas- tai ammattitutkinto?
Ei, kesäyliopiston avoimissa yliopisto-opinnoissa ei ole pohjakoulutusvaatimuksia ja ne sopivat kaiken ikäisille, aina nuorista senioreihin.
Voinko opiskella työn ohella?
Kyllä, opinnot järjestetään pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin.
Missä luennot ja tentit pidetään?
Luennoille ei tarvitse mennä yliopistopaikkakunnalle, vaan tentit ja luennot pidetään joko Lappeenrannassa tai Imatralla.

KESÄYLIOPISTON AVOIMEN MAISTIAISET  – TUTUSTU YLIOPISTO-OPISKELUUN!
Avoimen maistiaiset tilaisuudessa esitellään avoimen opiskelua kesäyliopistossa. Opintojen esittelyä, esittelyssä mukana kesäyliopiston ja Itä-Suomen yliopiston suunnitteljat. Mahdollisuus kysyä esim. opintojen sisällöstä ja suorittamisesta, käytännöistä, väyläopinnoista ja työn ohella opiskelusta.
Paikka: Kesäyliopiston Imatran ja Lappeenrannan toimistoilla samaan aikaan: tiistaina 1.9.2015 klo 16.30 – 18.00.