Työnohjaus työn kehittämisen välineenä

Työnohjaus on menetelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ja auttaa työelämään liittyvien kysymysten kohtaamista. Tavoitteena on tukea tavoitteellista työntekoa ja vahvistaa organisaation, työyhteisön sekä yksittäisen työntekijän toimijuutta että kyvykkyyttä. Työnohjauksessa kehittämisen kohde voi olla sovitusti: työyhteisön/tiimin toimivuus, ihmisten ja itsen johtaminen, toimintatavat ja rakenteet sekä työntekijöiden ja asiakkaiden suhde. Monesti työnohjausta käytetään myös erilaisten muutosprosessien tukena.

Viimeisten vuosikymmenien aikana työnohjausta on erityisesti hyödynnetty sosiaali- ja terveysalalla, mutta yhä useammin myös liike-elämässä sekä esim. esimiestyön tukena. Työnohjaus toteutetaan käytännössä siten, että organisaatio palkkaa ulkopuolisen, koulutetun työnohjaajan, jonka kanssa yhdessä määritellään työnohjauksen tavoitteet ja käytännöt.

Suomessa valtaosa työnohjaajista tekee työnohjausta oman työnsä ohessa – sivutoimisesti. Tosin viime vuosina yhä useampi koulutuksen käynyt työnohjaaja perustaa oman yrityksen tai aloittaa itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisen.
Työnohjaajan ammattia ei virallisesti Suomessa ole, sillä sitä ei ole millään lailla yhteiskunnan taholta määritelty. Myöskään työnohjaaja koulutuksia ei ohjaa mikään lainsäädäntö. Suomen työnohjaajat ry on kuitenkin määritellyt minimikriteerit työnohjaajakoulutuksille.

Imatralla vuonna 2016 alkava koulutus täyttää kaikki Suomen työnohjaajat ry:n kriteerit ja koulutuksen käynyt voi hakea Suomen työnohjaajien jäsenyyttä sekä käyttää ”nimikettä” työnohjaaja.

Pekka Holm, sosiaalityöntekijä, vaativan erityistason perheterapeutti, lastenpsykoterapeutti ja työnohjaajakouluttaja